Nabór uzupełniający - listopad 2018

Drukuj

 

Rusza nabór uzupełniający dla utrzymania rezultatów projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"  do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu".

Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą  w terminie od 5 do 16 listopada 2018r.,  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Projekt skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz korzystających z pomocy społecznej. Preferowane będą rodziny, wśród których znajdują się dzieci w wieku szkolnym z bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30, w:

Biurze Obsługi Mieszkańca, pok. 19;

Wydziale Teleinformatyczny - Sekretariat, pok. 52;

Wydziale Teleinformatyczny – Biuro Projektu, pok. 73B;

 

Dla zakwalifikowanych osób Gmina Miasta Radomia zapewni dostęp do Internetu poprzez użyczenie terminala abonenckiego (anteny) do odbioru sygnału internetowego.

Sprzęt komputerowy, niezbędny do korzystania z Internetu, uczestnicy projektu pozyskują we własnym zakresie.

 

Wniosek można pobrać w Urzędzie Miejskim, jak również ze strony internetowej bip.radom.pl (klikając w Załącznik do Zarządzenia Prezydenta).