Podpisz aneks do umowy użyczenia

Drukuj
Osoby, które nie dopełniły jeszcze obowiązku podpisania aneksów do umowy użyczenia sprzętu w ramach projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, proszone są o pilne przekazanie podpisanych dokumentów do Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Usługa dostępu do Internetu dla uczestników projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” będzie świadczona przez Gminę Miasta Radomia do dnia 06.06.2021r. Do wszystkich użytkowników sieci została wysłana korespondencja informująca o przedłużeniu okresu trwałości projektu zawierająca aneksy do pierwotnie zawartej umowy użyczenia.
Podpisane aneksy należy włożyć do koperty z dopiskiem „Wydział Teleinformatyczny pok. 52”  i wrzucić do urny wystawionej przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego od ul. Jana Kilińskiego 30 lub odesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Radomiu Wydział Teleinformatyczny ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom.
W sprawach aktualizacji danych adresowych i wszelkich zmian danych kontaktowych uczestników projektu (lub osób ich reprezentujących) prosimy o kontakt z Biurem Projektu w Urzędzie Miejskim w Radomiu (pokój 73B lub 52 – wejście od ul. Żeromskiego 53) lub telefonicznie pod numerem (48)36 20 193 lub (48) 36 20 531.
Jednocześnie przypominamy, że trwa nabór uzupełniający do projektu, w ramach którego osoby niepełnosprawne lub korzystające z pomocy społecznej mogą otrzymać bezpłatne łącze do Internetu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Projektu.
Kliknij w ten LINK