Wydłużenie okresu trwałości projektu do 06.06.2021

Drukuj

 

Z uwagi na dokonaną kontrolę ewaluacyjną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz zobowiązaniem Gminy do ustalenia okresu trwałości Projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” zmianie uległ sposób jego wyliczenia.

Tym samym usługa dostępu do Internetu dla Uczestników ww. Projektu będzie świadczona przez Gminę Miasta Radomia do dnia 06.06.2021r. Dla osób zakwalifikowanych do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem" użyczony sprzęt komputerowy przejdzie nieodpłatnie na własność z dniem 07.06.2021r., jednakże będzie to wymagało podpisania protokołu przekazania – przyjęcia. W sprawie podpisania niniejszych protokołów, uczestnicy projektu będą informowani przed dniem 06.06.2021r. Obecnie trwa proces wysyłania do Beneficjentów korespondencji informującej o powyższej zmianie okresu trwałości oraz aneksów do pierwotnie zawartej umowy użyczenia. Podpisane aneksy należy włożyć do koperty z dopiskiem Wydział Teleinformatyczny pok. 52 i wrzucać do urny mieszczącej się przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego od ul. Jana Kilińskiego 30 lub odesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Radomiu Wydział Teleinformatyczny ul. Kilińskiego 30 26-600 Radom.

W sprawach aktualizacji danych adresowych i wszelkich zmian danych kontaktowych uczestników projektu (lub osób ich reprezentujących) prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Projektu w Urzędzie Miejskim w Radomiu (pokój 73B) telefonicznie pod numerem (48)36 20 193 lub (48) 36 20 531.