Nabór uzupełniający - sprzęt specjalistyczny

Drukuj

Rusza nabór uzupełniający dla utrzymania rezultatów projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"  do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem". Nabór dotyczy 3 stanowisk specjalistycznych dla osób niedowidzących i niewidzących.

Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą  w terminie od 21 do 31 października 2019r.,  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Nabór skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych posiadających dysfunkcje wzroku uniemożliwiające korzystanie ze standardowego sprzętu komputerowego.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30, w:

Biurze Obsługi Mieszkańca, pok. 19;

Wydziale Teleinformatyczny - Sekretariat, pok. 52;

Wydziale Teleinformatyczny – Biuro Projektu, pok. 73B;

 

Dla zakwalifikowanych osób Gmina Miasta Radomia zapewni dostęp do Internetu poprzez użyczenie terminala abonenckiego (anteny) do odbioru sygnału internetowego oraz specjalistyczne stanowisko komputerowe.

 

Wniosek można pobrać w Urzędzie Miejskim, jak również ze strony internetowej bip.radom.pl (klikając w Załącznik do Zarządzenia Prezydenta).