Nabór uzupełniający 2018

Drukuj

W dniach 8-31. stycznia 2018 prowadzony będzie nabór dla utrzymania rezultatów projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"  do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu".

Dla zakwalifikowanych osób Gmina Miasta Radomia zapewni dostęp do Internetu poprzez użyczenie terminala abonenckiego (anteny) do odbioru sygnału internetowego. Sprzęt komputerowy, niezbędny do korzystania z Internetu, uczestnicy projektu pozyskują we własnym zakresie.

 

Wnioski można pobrać i składać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w Urzędzie Miejskim w Radomiu (w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. 19 lub w Wydziale Teleinformatycznym pok. 52 lub 73B).

Wnioski można pobrać również ze strony bip.radom.pl (klikając w Załącznik do Zarządzenia Prezydenta).