Uczestnictwo

Nabór uzupełniający - listopad 2018

Email Drukuj PDF

 

Rusza nabór uzupełniający dla utrzymania rezultatów projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"  do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu".

Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą  w terminie od 5 do 16 listopada 2018r.,  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Projekt skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz korzystających z pomocy społecznej. Preferowane będą rodziny, wśród których znajdują się dzieci w wieku szkolnym z bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30, w:

Biurze Obsługi Mieszkańca, pok. 19;

Wydziale Teleinformatyczny - Sekretariat, pok. 52;

Wydziale Teleinformatyczny – Biuro Projektu, pok. 73B;

 

Dla zakwalifikowanych osób Gmina Miasta Radomia zapewni dostęp do Internetu poprzez użyczenie terminala abonenckiego (anteny) do odbioru sygnału internetowego.

Sprzęt komputerowy, niezbędny do korzystania z Internetu, uczestnicy projektu pozyskują we własnym zakresie.

 

Wniosek można pobrać w Urzędzie Miejskim, jak również ze strony internetowej bip.radom.pl (klikając w Załącznik do Zarządzenia Prezydenta).

 

Poprawiony: poniedziałek, 22 marca 2021 15:54

Nabór uzupełniający

Email Drukuj PDF

W dniach 1-31. marca 2017 prowadzony będzie nabór dla utrzymania rezultatów projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"  do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem".

 

Poprawiony: poniedziałek, 22 marca 2021 15:55 Więcej…

Wyniki naboru uzupełniającego

Email Drukuj PDF

W dniu 31.03.2016r. zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1166/2016 z dnia 25.02.2016r. w sprawie: określenia zasad oceny wniosków o uczestnictwo w Projekcie „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w toku rekrutacji uzupełniającej oraz powołania Zespołu ds. oceny tych wniosków, zakończył się nabór wniosków do ww. Projektu.

 

Poprawiony: poniedziałek, 22 marca 2021 15:57 Więcej…

Ankieta ewaluacyjna

Email Drukuj PDF

Uczestniku Projektu!

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej.
Przypominamy, że wypełnianie ankiet oraz kontakt z Biurem Projektu jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.
Warunkiem wypełnienia ankiety jest wpisanie indywidualnego numeru wniosku o uczestnictwo w projekcie.

Aby przejść do wypełnienia ankiety kliknij TUTAJ.

Po wypełnieniu naciśnij niebieskie pole "Prześlij".

W przypadku kłopotów z wypełnieniem ankiety przez Internet, zapraszamy do Wydziału Teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Radomiu - pokój 73 B.

Poprawiony: poniedziałek, 22 marca 2021 16:08

Infolinia

Email Drukuj PDF

Dla uczestników projektu uruchomiona została dodatkowa infolinia telefoniczna dotycząca zgłoszania awarii i problemów w funkcjonowaniu łącza internetowego:

0 801 00 33 78

Poprawiony: czwartek, 18 marca 2021 23:18

Infolinia telefoniczna

Email Drukuj PDF

Informujemy, że dla uczestników projektu została uruchomiona linia telefoniczna (48) 380 12 12, pod którą można zatelefonować w celu zgłoszenia awarii lub usterki dotyczącej łącza internetowego.

Aktualnie z tego numeru trwa umawianie terminów instalacji sprzętu.

Strona 1 z 2