Wyniki naboru uzupełniającego

Email Drukuj PDF

W dniu 31.03.2016r. zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1166/2016 z dnia 25.02.2016r. w sprawie: określenia zasad oceny wniosków o uczestnictwo w Projekcie „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w toku rekrutacji uzupełniającej oraz powołania Zespołu ds. oceny tych wniosków, zakończył się nabór wniosków do ww. Projektu.

 

 

 

 

Do dnia 31.03.2016r. wpłynęło 50 wniosków o uczestnictwo w Projekcie w tym:

- 39 wniosków do grupy: Otrzymanie przyłącza do Internetu;

- 11 wniosków do grupy: Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem.

W wyniku oceny Zespołu do udziału w projekcie zakwalifikowano 49 gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Radomia spełniających kryteria zgodnie z Regulaminem rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w Projekcie „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zarządzenie Prezydenta Miasta  nr 1162/2016 z dnia 25.02.2016r. Gospodarstwa domowe zostały zakwalifikowane w następujący sposób:

- 11 gospodarstw domowych do grupy: Otrzymanie przyłącza do Internetu;

- 27 gospodarstw domowych do grupy rezerwowej: Otrzymanie przyłącza do Internetu;

- 3 gospodarstwa domowe do grupy: Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem.

- 8 gospodarstw domowych do grupy rezerwowej: Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem.

Nie zakwalifikowano 1 gospodarstwo domowe, które nie spełniło żadnego kryterium kwalifikującego do udziału w Projekcie.

W załączeniu listy zakwalifikowania (30,7 KB, PDF).