Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi łącza i szerokopasmowego dostępu do sieci Internet

Email Drukuj PDF

W związku z realizacją projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” realizowanego w ramach POIG, oś priorytetowa 8, działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", Gmina Miasta Radomia poszukuje profesjonalnego wsparcia w zakresie świadczenia usługi łącza i szerokopasmowego dostępu do Internetu dla realizacji Projektu pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

 

Proszę o przysłanie oferty na usługę świadczenia łącza i szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na podstawie załączonych wymagań.

Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria wyboru oferty opisano w załączniku Zapytanie ofertowe na łącze (168 KB, PDF)

Wzór umowy (187 KB, PDF) oraz druk oferty (187 KB, PDF) również stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Ofertę należy przesłać do piątku 29.08.2014r. do godz. 12:00.