Bezpłatny Internet: montaż

Email Drukuj PDF

Rozpoczęły się pierwsze instalacje urządzeń zapewniających dostęp do Internetu dla mieszkańców Radomia - uczestników projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.


Konsorcjum firm Asseco Poland S.A. i Nanto Sp. z o.o. wybudowało nowoczesną serwerownię (CPD) w Urzędzie Miejskim oraz 10 stacji bazowych. Maszty i urządzenia nadawcze znajdują się na 6 budynkach należących do gminy. Trzy kolejne umieszczone zostały dzięki życzliwości Komendanta Wojewódzkiego Policji i zarządu Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Radpec” S.A. na siedzibie komendy oraz na 2 kominach elektrociepłowni. Ostatnia stacja bazowa stanęła na wieżowcu należącym do Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Radomska sieć jest jedną z pierwszych w Polsce, pracującą w rozwijającej się technologii LTE w częstotliwości 3,6-3,8 GHz.

Wykonawca zamówienia odpowiedzialny za budowę infrastruktury sieciowej oraz podłączanie uczestników do Internetu przechodzi do etapu przekazywania i montażu niezbędnego sprzętu w 1500 gospodarstwach domowych radomian. Będzie to proces, w trakcie którego kilka grup monterów planuje wykonywać około 25 instalacji dziennie.

Aktualnie trwają instalacje sprzętu u osób zakwalifikowanych do grupy „Otrzymanie przyłącza do Internetu”. W ramach projektu gospodarstwo domowe otrzyma urządzenie dostępowe w postaci anteny zewnętrznej (terminal abonencki), od której sygnał będzie dostarczony kablem do mieszkania i zakończony zasilaczem będącym jednocześnie „gniazdem” sygnału internetowego.

W najbliższych tygodniach rozpocznie się również dostarczanie sprzętu komputerowego i montaż urządzeń dla grupy „Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem”. Gmina Miasta Radomia zakupiła 457 zestawów komputerowych typu All in One HP8300 (23” monitor zintegrowany w jednej obudowie ze stacją roboczą). W toku jest kolejne postępowanie na dostawę 43 stanowisk specjalistycznych dla niepełnosprawnych uczestników (osób niewidzących, niedowidzących, z porażeniami kończynowymi).

Warunkiem otrzymania przyłącza i sprzętu jest odbycie szkoleń, które prowadzone są dla uczestników projektu oraz podpisanie protokołu przekazania i umowy użyczenia.Wartość projektu: 10 149 100 zł

dofinansowanie: 10 149 100 zł

realizacja: 2010-2015 (do 31.10.2013r.)Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion