Uczestnictwo

Email Drukuj PDF

W dniu 30.09.2011r. zakończył się proces weryfikacji i oceny 2094 wniosków złożonych w procesie naboru przez potencjalnych beneficjentów ostatecznych projektu.

W wyniku oceny zakwalifikowano do udziału w projekcie 1792 gospodarstwa domowe z terenu Gminy Miasta Radomia.

Wynikiem prac Zespołu ds. oceny wniosków jest stworzenie 4 grup wnioskodawców:

1. wnioski zakwalifikowane do grupy „ Internet plus Komputer ” – 500 wniosków;

2. wnioski zakwalifikowane do grupy „Internet” – 1006 wniosków;

3. wnioski zakwalifikowane do „Grupy rezerwowej” – 286 wniosków;

4. wnioski niezakwalifikowane – 302 wnioski;

 

Przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych.

1. Internet plus komputer - 500 gospodarstw domowych.

2. Internet - 1000 gospodarstw domowych.

3. Lista rezerwowa - 286 gospodarstw domowych.

Następnym etapem będzie wysłanie do zakwalifikowanych osób informacji listowej wraz z żądaniem potwierdzenia udziału w danej grupie zakwalifikowania.

 

W dniu 30.06.2011r. zakończony został etap przyjmowania wniosków o uczestnictwo w projekcie "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" od potencjalnych beneficjentów. W chwili obecnej tj. od dnia 01.07.2011r. trwa weryfikacja złożonych wniosków wraz z załącznikami. Informacje dotyczące prac Zespołu ds. oceny wniosków będą zamieszczane na bieżąco na stronie projektu: ewc.umradom.pl

 

Od 02.05.2011 do 30.06.2011 roku trwał nabór beneficjentów ostatecznych do projektu  „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

W projekcie mogą brać udział:

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i/lub wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30 lub w Dziale Obsługi Mieszkańca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134

Poniżej mogą Państwo pobrać potrzebne formularze oraz zapoznać się z regulaminem naboru.

REGULAMIN NABORU -->>

WNIOSEK O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE -->>

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH -->>

 

Projekt zapewni dostępu do Internetu 1500 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Miasta Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Dla uczestników projektu zostaną zorganizowane również szkolenia komputerowe. W przypadku osób niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się, zostaną zorganizowane szkolenia indywidualne w domach beneficjentów.

Dodatkowo 500 gospodarstw domowych zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

O wszystkich działaniach związanych z naborem, który odbędzie się w 2011 r. będą Państwo informowani poprzez lokalne rozgłośnie radiowe,  prasę i telewizję.  Szczegółowe informacje będą na bieżąco umieszczane na stronie projektu www.ewc.umradom.pl