Cel projektu

Email Drukuj PDF

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 1500 gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. 500 gospodarstw domowych objętych projektem zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Dla uczestników projektu zostaną zorganizowane również szkolenia z zakresu obsługi uruchomionego łącza, podstaw komunikacji elektronicznej, obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania. W przypadku osób niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się, szkolenia indywidualne odbędą się w domach.

 

Projekt przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych oraz niwelowania różnic w dostępie do Internetu. Zapewni  dostęp do zasobów edukacyjnych, usług i aplikacji internetowych osobom mniej zamożnym i niepełnosprawnym.