Informacje ogólne

Email Drukuj PDF

 

W 2012 i 2013 roku zostały ogłoszone główne postępowania mające na celu realizację projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", tj. budowę sieci bezprzewodowej, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla uczestników.

 

Po zakończeniu projektu konieczne jest utrzymanie jego rezultatów przez okres 5 lat. Oznacza to, że uczestniczące w  projekcie gospodarstwa domowe otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

 

 

wartość na zakończenie: 9 090 000 zł

dofinansowanie: 9 090 000 zł

realizacja: 2010-2015

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion