Ubezpieczenie 457 zestawów komputerowych

Email Drukuj PDF

W dniu 11.07.2013r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na ubezpieczenie 457 zestawów komputerowych zakupionych w ramach Projektu pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Więcej…

Szkolenia dla beneficjentów - podpisanie umowy

Email Drukuj PDF

W dniu 04.07.2013r. Prezydent podpisał w imieniu Gminy Miasta Radomia umowę na realizację zadania pn. „Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników Projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Więcej…

Szkolenia dla beneficjentów

Email Drukuj PDF

W dniu 15.05.2013r. Gmina Miasta Radomia wszczęła postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 1457 uczestników Projektu

Więcej…

Aneks do umowy o dofinansowanie

Email Drukuj PDF

W dniu 11.02.2013r. Gmina Miasta Radomia podpisała z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie zwiększający dofinansowanie Projektu z 85% na 100%.

Wartość projektu: 10 149 100 zł

dofinansowanie: 10 149 100 zł

realizacja: 2010-2015

Przetarg nieograniczony na dostawę 457 szt. komputerów

Email Drukuj PDF

W dniu 07. lutego 2013r. Gmina Miasta Radomia rozpoczeła procedurę przetargu nieograniczonego na dostawę 457 szt. zestawów komputerowych dla uczestników projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Więcej…

Radom – pionier w budowie LTE

Email Drukuj PDF

 

W dniu 23.01.2013 roku Prezydent Miasta Radomia Pan Andrzej Kosztowniak podpisał w imieniu gminy umowę z konsorcjum firm, w którym liderem jest Asseco Poland S.A. na „Zaprojektowanie i budowę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Miasta Radomia dla realizacji Projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Asseco Poland S.A., lidera firm z branży IT w Polsce (największą spółkę informatyczną notowaną na giełdzie papierów wartościowych), reprezentował Pan Włodzimierz Serwiński - Wiceprezes Zarządu. Wartość umowy to 5.904.000 złotych.

Więcej…

Aneks do umowy o dofinansowanie

Email Drukuj PDF

 

W październiku 2012r. Prezydent Miasta Radomia podpisał z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie aneks do umowy o dofinansowanie.

Zmianie uległ okres kwalifikowalnści wydatków, a tym samym termin realizacji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

 

Więcej…

Ponowny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej

Email Drukuj PDF

W dniu 27.11.2012r. Gmina Miasta Radomia ogłosiła ponowny przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Więcej…

Budowa kabla światłowodowego

Email Drukuj PDF

W dniu 25.10.2012r. Prezydent Miasta Radomia podpisał umowę z firmą Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na budowę kabla światłowodowego od Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53 do Sali Serwerów w budynku Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Wschód S.A. przy ul. Żeromskiego 75 w Radomiu” na potrzeby realizacji projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

Więcej…

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

W dniu 26.09.2012r. Gmina Miasta Radomia ogłosiła przetarg nieograniczony na „Budowę kabla światłowodowego od Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53 do Sali Serwerów w budynku Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Wschód S.A. przy ul. Żeromskiego 75 w Radomiu” na potrzeby realizacji projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” Szczegóły na:

Więcej…

Strona 4 z 6