Infolinia

Email Drukuj PDF

Dla uczestników projektu uruchomiona została dodatkowa infolinia telefoniczna dotycząca zgłoszania awarii i problemów w funkcjonowaniu łącza internetowego:

0 801 00 33 78

Stanowiska specjalistyczne dla niepełnosprawnych

Email Drukuj PDF

W dniu 11.12.2013r. została podpisana umowa na dostawę specjalistycznych stanowisk komputerowych wraz ze szkoleniami dla niepełnosprawnych uczestników projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

 

Więcej…

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic informacyjnych

Email Drukuj PDF

 

W związku z planowanym, zakupem tablic informacyjnych dotyczących projektu pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” – zapraszamy do składania ofert na usługę drukowania tablic informacyjnych oraz naklejek.

Więcej…

Instalacja terminali abonenckich

Email Drukuj PDF

Trwa instalacja sprzętu w domach uczestników projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"

Już około trzydziestu procent uczestników projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” ma zainstalowany w domach sprzęt niezbędny do odbioru Internetu. U pozostałych uczestników montaż będzie wykonywany sukcesywnie.

Faza przekazywania sprzętu jest też okresem przeprowadzania testów oraz optymalizacji wybudowanej sieci. Powoduje to, że mogą występować chwilowe przerwy lub problemy w funkcjonowaniu już zainstalowanej usługi. Wszelkie ewentualne awarie i usterki należy zgłaszać do firmy Nanto Sp. z o.o. odpowiedzialnej za ten etap przedsięwzięcia pod numer telefonu (48) 3801212.

 

Ogłoszenie - usługa wdrożenia oprogramowania Landesk

Email Drukuj PDF

W Gminie Miasta Radomia realizowane są prace nad realizacją projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem

cyfrowym” realizowanego w ramach POIG, oś priorytetowa 8, działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion".

W związku z powyższym Gmina Miasta Radomia poszukuje profesjonalnego wsparcia w zakresie zainstalowania, wdrożenia i konfiguracji oprogramowania LANDesk® Management Suite wraz z modułem LANDesk Virtual Cloud Services Appliance.

Więcej…

Rekrutacja uzupełniająca

Email Drukuj PDF

Rusza rekrutacja uzupełniająca do Projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą  w terminie od 24 października do 15 listopada,  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30, w

Biurze Obsługi Mieszkańca, pok. 19;

Wydziale Teleinformatyczny - Sekretariat, pok. 52;

Wydziale Teleinformatyczny – Biuro Projektu, pok. 73B;

 

Celem rekrutacji  jest uzupełnienie uczestników do grupy II projektu, czyli „otrzymanie przyłącza do Internetu”.

 

Więcej…

Bezpłatny Internet: montaż

Email Drukuj PDF

Rozpoczęły się pierwsze instalacje urządzeń zapewniających dostęp do Internetu dla mieszkańców Radomia - uczestników projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Więcej…

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych stanowisk komputerowych

Email Drukuj PDF

W związku z unieważnieniem w dniu 23.09.2013r. postępowania na dostawę specjalistycznych stanowisk komputerowych wraz ze szkoleniami dla niepełnosprawnych uczestników projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w dniu 03.10.2013r. Gmina Miasta Radomia wszczęła procedurę udzielenia zamówienia publicznego od nowa.

Więcej…

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych stanowisk komputerowych

Email Drukuj PDF

W dniu 20.08.2013r. Gmina Miasta Radomia rozpoczęła procedurę przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych stanowisk komputerowych wraz ze szkoleniami dla niepełnosprawnych uczestników projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Więcej…

Dostęp do sieci Internet

Email Drukuj PDF

W dniu 19.07.2013r. zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi łącza i szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla realizacji Projektu pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

Więcej…

Strona 3 z 6