Prace modernizacyjne sieci

Email Drukuj PDF

Informujemy, iż od dnia 20.01.2016 r. rozpoczną się prace dotyczące aktualizacji oprogramowania na urządzeniach sieciowych wchodzących w skład radomskiej infrastruktury sieci LTE. W trakcie prowadzonych prac na poszczególnych nadajnikach mogą występować przerwy w dostępie do Internetu, u osób podpiętych do danej stacji. Planowany czas prac konfiguracyjnych oraz możliwości wystąpienia przerw w świadczeniu usługi wynosi około 1 tygodnia.

 

Więcej…

Internet bezpłatny i wzorcowy

Email Drukuj PDF

Nasz radomski projekt  wskazywany jest jako wzorcowy na  internetowej stronie rządowej instytucji Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Więcej możesz przeczytać na stronie CPPC:

http://cppc.gov.pl/dzialanie-8-3-w-radomiu-bezplatny-internet-dla-tysiecy-osob/

Zobacz też:

artykuł w portalu informacyjnym www.radom24.pl.

artykuł w portalu www.biznes.onet.pl

Radom szerokopasmowy

Email Drukuj PDF

Realizowany w Radomiu projekt związany z udostępnieniem bezpłatnego internetu dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym prezentowany był jako przykład najlepszych praktyk  dotyczących projektów sieciowych podczas konferencji Broader Way Forum 2015.

 

Więcej…

Film i artykuł promujący wdrożenie projektu

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do obejrzenia filmu o projekcie "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym".

Przeczytaj artykuł na www.wyborcza.pl


Ankieta ewaluacyjna

Email Drukuj PDF

Uczestniku Projektu!

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej.
Przypominamy, że wypełnianie ankiet oraz kontakt z Biurem Projektu jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.
Warunkiem wypełnienia ankiety jest wpisanie indywidualnego numeru wniosku o uczestnictwo w projekcie.

Aby przejść do wypełnienia ankiety kliknij TUTAJ.

Po wypełnieniu naciśnij niebieskie pole "Prześlij".

W przypadku kłopotów z wypełnieniem ankiety przez Internet, zapraszamy do Wydziału Teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Radomiu - pokój 73 B.

Ogłoszenie - przetarg na ubezpieczenie 43 stanowisk specjalistycznych

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie specjalistycznych stanowisk komputerowych dla niepełnosprawnych uczestników projektu.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły na stronie internetowej:

http://bip.radom.pl

Radom miastem cyfrowych innowacji

Email Drukuj PDF

Radom wdrożył pionierski dla sektora publicznego projekt związany z dostarczeniem bezpłatnego szerokopasmowego internetu dla 1500 gospodarstw domowych na terenie miasta. Władze miasta podsumowują projekt „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, w ramach którego powstała sieć eLTE.

– Dzięki wdrożeniu najnowszych rozwiązań technologicznych będziemy w stanie skutecznie walczyć z cyfrowym wykluczeniem i usprawniać sieć telekomunikacyjną w całym mieście. W dobie powszechnej informatyzacji dostęp do szerokopasmowego Internetu jest niezbędnym czynnikiem warunkującym szybki rozwój i sprawne zarządzanie. Wierzymy, że projekt przyniesie wymierne korzyści wszystkim mieszkańcom naszego miasta - powiedział Prezydent  Radomia Andrzej Kosztowniak.

Obejrzyj krótki film o projekcie>>

 

Więcej…

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi łącza i szerokopasmowego dostępu do sieci Internet

Email Drukuj PDF

W związku z realizacją projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” realizowanego w ramach POIG, oś priorytetowa 8, działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", Gmina Miasta Radomia poszukuje profesjonalnego wsparcia w zakresie świadczenia usługi łącza i szerokopasmowego dostępu do Internetu dla realizacji Projektu pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Więcej…

Od bezpłatnego Internetu do inteligentnego miasta

Email Drukuj PDF

Pionierskim działaniom Radomia jako operatora Internetu  poświęcony jest obszerny artykuł w branżowym miesięczniku  informatyków i menedżerów technologii informatycznych w sektorze publicznym „IT w administracji”. Artykuł „Gminna sieć LTE”, którego autor od kilkunastu lat zajmuje się tematyką nowoczesnych technologii teleinformatycznych, ukazał się w czwartym, kwietniowym numerze czasopisma.

Zobacz całość artykułu (2,3 MB, PDF)

Ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego

Email Drukuj PDF

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie specjalistycznych stanowisk komputerowych dla niepełnosprawnych uczestników projektu.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły na stronie internetowej:

http://bip.radom.pl

 

Strona 2 z 6