Podpisz aneks do umowy użyczenia

Email Drukuj PDF
Osoby, które nie dopełniły jeszcze obowiązku podpisania aneksów do umowy użyczenia sprzętu w ramach projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, proszone są o pilne przekazanie podpisanych dokumentów do Urzędu Miejskiego w Radomiu.
Więcej…

Wydłużenie okresu trwałości projektu do 06.06.2021

Email Drukuj PDF

 

Z uwagi na dokonaną kontrolę ewaluacyjną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz zobowiązaniem Gminy do ustalenia okresu trwałości Projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” zmianie uległ sposób jego wyliczenia.

Tym samym usługa dostępu do Internetu dla Uczestników ww. Projektu będzie świadczona przez Gminę Miasta Radomia do dnia 06.06.2021r. Dla osób zakwalifikowanych do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem" użyczony sprzęt komputerowy przejdzie nieodpłatnie na własność z dniem 07.06.2021r., jednakże będzie to wymagało podpisania protokołu przekazania – przyjęcia. W sprawie podpisania niniejszych protokołów, uczestnicy projektu będą informowani przed dniem 06.06.2021r. Obecnie trwa proces wysyłania do Beneficjentów korespondencji informującej o powyższej zmianie okresu trwałości oraz aneksów do pierwotnie zawartej umowy użyczenia. Podpisane aneksy należy włożyć do koperty z dopiskiem Wydział Teleinformatyczny pok. 52 i wrzucać do urny mieszczącej się przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego od ul. Jana Kilińskiego 30 lub odesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Radomiu Wydział Teleinformatyczny ul. Kilińskiego 30 26-600 Radom.

W sprawach aktualizacji danych adresowych i wszelkich zmian danych kontaktowych uczestników projektu (lub osób ich reprezentujących) prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Projektu w Urzędzie Miejskim w Radomiu (pokój 73B) telefonicznie pod numerem (48)36 20 193 lub (48) 36 20 531.

 

Nabór uzupełniający - sprzęt specjalistyczny

Email Drukuj PDF

Rusza nabór uzupełniający dla utrzymania rezultatów projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"  do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem". Nabór dotyczy 3 stanowisk specjalistycznych dla osób niedowidzących i niewidzących.

Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą  w terminie od 21 do 31 października 2019r.,  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Nabór skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych posiadających dysfunkcje wzroku uniemożliwiające korzystanie ze standardowego sprzętu komputerowego.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30, w:

Biurze Obsługi Mieszkańca, pok. 19;

Wydziale Teleinformatyczny - Sekretariat, pok. 52;

Wydziale Teleinformatyczny – Biuro Projektu, pok. 73B;

 

Dla zakwalifikowanych osób Gmina Miasta Radomia zapewni dostęp do Internetu poprzez użyczenie terminala abonenckiego (anteny) do odbioru sygnału internetowego oraz specjalistyczne stanowisko komputerowe.

 

Wniosek można pobrać w Urzędzie Miejskim, jak również ze strony internetowej bip.radom.pl (klikając w Załącznik do Zarządzenia Prezydenta).

Nabór uzupełniający do grupy Internet

Email Drukuj PDF

Zwolniło się kilka przyłączy do Internetu w ramach realizowanego przez miasto projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym". Obecnie trwa nabór uzupełniający do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu".

Szczegóły w załączniku:

LINK

Kontrola ewaluacyjna

Email Drukuj PDF

W dniach 29-30.11.2018r. odbyła się kontrola ewaluacyjna projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" przeprowadzona na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W ramach kontroli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Radomiu i Centrum Projektów Polska Cyfrowa odwiedzili 30 gospodarstw domowych. Dokonano przeglądu sprzętu komputerowego użyczonego uczestnikom projektu i wykonano dokumentację fotograficzną.

Nabór uzupełniający - listopad 2018

Email Drukuj PDF

 

Rusza nabór uzupełniający dla utrzymania rezultatów projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"  do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu".

Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą  w terminie od 5 do 16 listopada 2018r.,  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Projekt skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz korzystających z pomocy społecznej. Preferowane będą rodziny, wśród których znajdują się dzieci w wieku szkolnym z bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30, w:

Biurze Obsługi Mieszkańca, pok. 19;

Wydziale Teleinformatyczny - Sekretariat, pok. 52;

Wydziale Teleinformatyczny – Biuro Projektu, pok. 73B;

 

Dla zakwalifikowanych osób Gmina Miasta Radomia zapewni dostęp do Internetu poprzez użyczenie terminala abonenckiego (anteny) do odbioru sygnału internetowego.

Sprzęt komputerowy, niezbędny do korzystania z Internetu, uczestnicy projektu pozyskują we własnym zakresie.

 

Wniosek można pobrać w Urzędzie Miejskim, jak również ze strony internetowej bip.radom.pl (klikając w Załącznik do Zarządzenia Prezydenta).

 

Nabór uzupełniający 2018

Email Drukuj PDF

W dniach 8-31. stycznia 2018 prowadzony będzie nabór dla utrzymania rezultatów projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"  do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu".

Dla zakwalifikowanych osób Gmina Miasta Radomia zapewni dostęp do Internetu poprzez użyczenie terminala abonenckiego (anteny) do odbioru sygnału internetowego. Sprzęt komputerowy, niezbędny do korzystania z Internetu, uczestnicy projektu pozyskują we własnym zakresie.

 

Wnioski można pobrać i składać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w Urzędzie Miejskim w Radomiu (w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. 19 lub w Wydziale Teleinformatycznym pok. 52 lub 73B).

Wnioski można pobrać również ze strony bip.radom.pl (klikając w Załącznik do Zarządzenia Prezydenta).

Nabór uzupełniający

Email Drukuj PDF

W dniach 1-31. marca 2017 prowadzony będzie nabór dla utrzymania rezultatów projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"  do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem".

 

Więcej…

Wyniki naboru uzupełniającego

Email Drukuj PDF

W dniu 31.03.2016r. zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1166/2016 z dnia 25.02.2016r. w sprawie: określenia zasad oceny wniosków o uczestnictwo w Projekcie „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w toku rekrutacji uzupełniającej oraz powołania Zespołu ds. oceny tych wniosków, zakończył się nabór wniosków do ww. Projektu.

 

Więcej…

Nabór uzupełniający - dla utrzymania rezultatów projektu

Email Drukuj PDF

Od 01. marca 2016 r. rusza nabór uzupełniający do Projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym".

Chodzi o uzupełnienie ilości użytkowników określonych w projekcie, w przypadkach rezygnacji przez dotychczasowych uczestników projektu. Na dzień dzisiejszy jest to 12 przyłączy do Internetu - w tym 2 przyłącza wraz z komputerem.

Więcej…

Strona 1 z 6